15.05.21 Sobota

}

09:20 – 09:30 Otwarcie konferencji

– prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Sesja 1

}

09:30 – 10:00 Standardy opieki przedporodowej

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 

}

10:00 – 10:30 Standardy opieki okołoporodowej

dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus 

}

10:30 – 10:50 Stany nagłe – dystocja barkowa

dr n. med. Damian Warzecha 

}

10:50 - 11:10 Stany nagłe – rzucawka i HELLP

prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń 

}

11:10 - 11:30 Stany nagłe – krwotok położniczy

prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak 

11:30 – 11:40 Dyskusja

11:40 – 11:50 Przerwa reklamowa

Sesja 2

}

11:50 – 12:20 Interpretacje KTG

dr n. med. Natalia Mazanowska 

}

12:20 – 12:50 Pozycje wertykalne w porodzie

mgr Julita Misiak 

}

12:50 – 13:20 Depresja okołoporodowa

prof. UM dr hab. Beata Pięta

13:20 – 13:30 Dyskusja

Sesja 3

}

13:30 – 13:50 Resuscytacja noworodka

lek. Justyna Romańska 

}

13:50 – 14:20 Pielęgnacja noworodka

mgr Emilia Jaśniewska

}

14:20 – 15:00 Stosowanie leków w okresie laktacji

lek. Katarzyna Jasińska

}

15:00 – 15:30 Karmienie piersią w dobie pandemii SARS-Cov-2

dr inż. Monika Zielińska-Pukos

}

15:30 – 15:50 Rana w położnictwie okiem praktyka

mgr Sylwia Rogowska

15:50 – 16:00 Dyskusja

16:00 – 16:10 Przerwa reklamowa

Sesja 4

}

16:10 – 16:40 Suplementacja w ciąży i w okresie laktacji

lek. Nicole Sochacki-Wójcicka

}

16:40 – 17:10 Szczepienia w ciąży

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

}

17:10 – 17:30 Krztusiec jako poważny problem u dzieci, młodzieży i dorosłych

dr n. med. Ilona Małecka

}

17:30 – 17:50 Edukacja rodziców na temat szczepień ochronnych

dr n. med. Justyna Tymińska

Wykład sponsorowany firmy PFIZER

}

17:50 – 18:05 Probiotykoterapia w ciąży- nowe rekomendacje. Korzyści dla matki i dziecka

prof. UM dr hab. Beata Pięta

18:05 – 18:15 Dyskusja

}

18:15 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).